ANUNT INTENTIE ACHIZITIE SERVICII JURIDICE

Prin prezentul anunt va comunicam faptul ca partenerul INCDO INOE 2000 filiala ICIA Cluj-Napoca,  intentioneaza sa achizitioneze prin procedura directa ,in conformitate cu Legea 98/2016 (Anexa2): SERVICII JURIDICE de infiintare a unui numar de 54 societati comerciale,in judetele Alba, Mures, Covasna, Harghita, Sibiu, in cadrul proiectului „Construim antreprenori responsabili pentru o dezvoltare durabila!”(Nr. Contract POCU […]

ANUNT INTENTIE ACHIZITIE SERVICII JURIDICE

Prin prezentul anunt va comunicam faptul ca partenerul INCDO INOE 2000 filiala ICIA Cluj-Napoca,  intentioneaza sa achizitioneze prin procedura directa ,in conformitate cu Legea 98/2016 (Anexa2): SERVICII JURIDICE de infiintare a unui numar de 54 societati comerciale,in judetele Alba, Mures, Covasna, Harghita, Sibiu, in cadrul proiectului „Construim antreprenori responsabili pentru o dezvoltare durabila!”(Nr. Contract POCU 82/3/7/105306 ). Pe langa activitatile de infiintare a societatilor comerciale, se solicita servicii de redactare a contractelor de subventie si asistare a administratorilor de grant la semnarea acestora.

Cod CPV: 79100000-5- Servicii juridice (Rev. 2)

Condiții eligibilitate operator economic: Avocat acreditat, membru in cadrul  unui Barou

Valoarea estimata a achizitiei: 74.543,92 lei

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut

Anexa anunt: caiet de sarcini

Adresa la care se transmit ofertele  si se pot solicita clarificari: Alba Iulia, judetul Alba, Strada Trandafirilor nr 18 (sediul Incubatorului de Afaceri); email:achizitii@icia.ro

Data limita de transmitere a ofertelor: 16.04.2019

Data publicarii: 15.04.2019

 

Responsabil proiect,

Ancuta Maria Ivan

Grafică și realizare website artON MEDIA, webDesign