Despre proiect

Promovarea culturii antreprenoriale în rândul publicului larg de la nivelul Regiunii
Centru, prin activități specifice de informare;

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional capital Uman 2014 - 2020

METODOLOGIA DE SELECȚIE A PROIECTELOR

Parteneriatul proiectului, ”Construim antreprenori responsabili pentru o dezvoltare durabilă!”, anunță lansarea primei competiții de planuri de afaceri, în cadrul programului România Start UP Plus. Competiția este deschisă pentru depunerea dosarelor, în perioada 08 Noiembrie-20 Noiembrie 2018 (până la orele 17.00). Toate informațiile referitoare la conținutul dosarului de candidatură în cadrul competiției, depunerea acestuia cât și regulamentul de participare, se regăsesc în metodologia de selecție publicată! Pentru clarificări și informații suplimentare, ne puteți contacta la adresa de email: contact@construim-antreprenori.ro  Vă dorim succes!

A1 - MODEL PROIECȚII

A2 - ANEXA PLAN DE AFACERI - PREVIZIUNI FINANCIARE

CHESTIONAR DE EVALUARE ȘI SELECȚIE GRUP ȚINTĂ

Pentru înscrierea în grupul țintă al proiectului veți completa chestionarul următor la toate secțiunile și-l veți transmite scanat pe mail la adresa contact@construim-antreprenori.ro.
Echipa de experți grup țintă din cadrul proiectului vor analiza răspunsurile dumneavoastră și vă vor comunica dacă ați fost ADMIS sau RESPINS conform metodologiei de selecție a grupului țintă adoptată în cadrul proiectului.
Dată limita de înscriere în grupul țintă al proiectului este 15.04.2018!

METODOLOGIE SELECȚIE GRUP ȚINTĂ

Construim antreprenori!

  • 320 de persoane consiliate și informate;
  • 6 evenimente de informare ”Caravana antreprenorului”;
  • 80 de noi întreprinderi incubate, monitorizate și consiliate;
  • cel puțin 300 de planuri de afaceri inovatoare;
  • 80 de noi afaceri inovatoare și responsabile;
Vezi detalii proiect
persoane consiliate și informate
320
evenimente de informare ”Caravana antreprenorului
6
de noi întreprinderi incubate
80
Rezultate

„Creșterea ratei de ocupare pe piața muncii și crearea de locuri de muncă sustenabile, în zonele urbane din regiunea Centru, prin înființarea și dezvoltarea de afaceri inovatoare și durabile” reprezintă, într-o formulare comprimată, obiectivul general al proiectului. Pentru atingerea acestuia, proiectul propune și asigură intervenții concentrate și complementare pentru 320 de persoane aparținând grupului țintă inclus în proiect: activități integrate de formare antreprenorială, asistență și consiliere pentru demararea
unei afaceri, măsuri concrete de sprijinire a procesului de înființare a unei afaceri pornind de la idee și până la punerea în aplicare a acesteia, într-o manieră care să îi asigure dezvoltarea și sustenabilitatea. Atingerea obiectivului general prin intervențiile avute în vedere sunt gândite de o manieră care să asigure efecte pe termen lung, atât la nivel social prin includerea pe piața muncii a unui număr de minim 160 persoane, cât și la nivel economic prin înființarea și dezvoltarea sustenabilă a unui număr de 80 de noi afaceri inovatoare în 6 județe ale regiunii Centru: Alba, Sibiu, Mureș, Harghita, Covasna, Brașov. Prin toate activitățile propuse în cadrul proiectului, contribuim atât la atingerea obiectivului major al ”POCU 2014-2020”, care urmărește dezvoltarea resurselor umane prin creșterea accesului la un sistem de educație și formare profesională de calitate, stimularea ocupării, cu precădere pentru tineri, reducerea sărăciei și a excluziunii sociale prin facilitarea accesului de servicii sociale și de sănătate cât și la realizarea obiectivului specific al programului 3.7 ”Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non agricol din zona urbană”, proiectul urmărind, crearea condițiilor pentru creșterea gradului de participare pe piața muncii, valorificarea potențialului forței de muncă și accesul la locuri de muncă de calitate pentru atingerea obiectivelor de competitivitate economică, sustenabilitate și incluziune.

Din culise

Contact

Dacă doriți mai multe detalii despre proiect, nu ezitați să ne contactați prin intermediul formularului de contact sau să ne trimiteți un e-mail la adresa noastră de contact.